Privacy statement

In dit Privacy Statement laten wij, Stichting Nederlands Kampioenschap Indoorroeien (afgekort NKIR), jou weten welke gegevens we van je verzamelen en waarom we dit doen. Het gaat om de gegevens die verzameld worden bij gebruik van www.nkir.nl Dit Privacy Statement kan gewijzigd worden zodra er veranderingen plaatsvinden in de gegevens die het NKIR verzamelt. Je leest nu de eerste versie van het Privacy Statement dat is opgesteld op en wordt nageleefd vanaf september 2018.

Het NKIR raadpleegt en verwerkt alleen persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de realisatie van een specifiek en vooraf vastgesteld doel, deze doelen vind je in dit Privacy Statement. Het NKIR bewaart persoonsgegevens die hij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. Het NKIR zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens in zijn bezit.

Persoonsgegevens worden door het NKIR niet aan derden verstrekt, behalve aan de verwerkers die door het NKIR zijn ingeschakeld voor het leveren van een dienst, de website of een applicatie en daarop aangeboden faciliteiten zoals het (ver)kopen van items. De verwerkers van het NKIR mogen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan het NKIR verwerken. In andere gevallen verstrekt NKIR je persoonsgegevens dus niet zonder toestemming aan derden, tenzij de wet ons daartoe verplicht.

Rotonde drie kwart nemen en voor u liggen de Sporthallen zuid met rechts en links parkeerplaatsen.

Webwinkel

Wanneer je een product of dienst bij ons afneemt, slaan wij de geleverde gegevens op. Deze gegevens gebruiken wij om het product of de dienst goed af te leveren, servicemailings te versturen en om eventuele veranderingen in het programma goed aan je door te geven.

Formulieren

Gegevens met betrekking tot het inschrijven van het Nederlands Kampioenschap Indoorroeien worden verzameld via webformulieren. Hetzelfde geldt voor de accreditaties. De persoonsgegevens worden gebruikt om projecten te selecteren voor het festival, de inschrijver over het proces op de hoogte te houden en om accreditaties in orde te maken. Enkel de namen van de ingevulde credits worden vervolgens gepubliceerd op Time Team en onze websites. De contactgegevens worden ook gebruikt om je te attenderen op de mogelijke wijzigingen.

Audiovisueel

Bij binnenkomst van het Sporthallen Zuid accepteert de bezoeker en deelnemer, dat hij of zij mogelijk gefilmd wordt. NKIR werkt met Concept 2, Time Team en Hulsekamp om o.a. de livestream via onze website, Youtube en NKIR social kanalen te ontsluiten.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites en applicaties van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op eenzelfde manier met jouw persoonsgegevens omgaan.
Inzage en correctie verzamelde gegevens
Als je vragen over het Privacy Statement hebt, wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben en hoe we deze gebruiken, deze wilt wijzigen of bezwaar wilt maken, kun je via nkir@nereus.nl contact met ons opnemen.

Stichting Nederlands Kampioenschap Indoorroeien
1078RT Amsterdam

Daarnaast willen wij u graag doorverwijzen naar het privacy statement van de KNRB.

Ook hier is uw privacy van het groots belang. Als we uw gegevens verwerken doen we dat in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige wet- en regelgeving die uw persoonsgegevens beschermen.