Beste NKIR deelnemer, coach of bezoeker

Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn er een aantal maatregelen aangekondigd die minimaal drie weken gelden. De NKIR op 11 december valt na deze periode van drie weken. Echter, mochten deze maatregelen verlengd worden, hebben deze ook gevolgen voor de NKIR 2021. Daarnaast is er de mogelijkheid dat er binnenkort gewerkt wordt volgens een ‘2G’ systeem, waarbij er enkel een QR code verkregen kan worden middels vaccinatie voor het coronavirus of wanneer u hersteld bent van een coronavirusinfectie. Deze ontwikkelingen zijn ingrijpend en kunnen gevolgen hebben voor u, de deelnemer, coach of bezoeker. Deze ontwikkelingen hebben ook consequenties voor ons, de organisatie van de NKIR 2021. Wij kijken momenteel naar verschillende scenario’s waarin de NKIR toch kan plaatsvinden in de Sporthallen Zuid op 11 december. De volgende drie scenario’s overwegen wij op dit moment, waarbij het in elk scenario mogelijk is dat er wordt gewerkt met 3G danwel 2G.

1. Huidige maatregelen zijn opgeheven ten tijde van NKIR 2021, NKIR gaat door in normale vorm, met publiek, met Corona toegangsbewijs (3G/2G).

2. Huidige maatregelen staan nog ten tijde van NKIR 2021, NKIR gaat door, zonder publiek, met Corona toegangsbewijs (3G/2G).

3. Huidige maatregelen worden verzwaard ten tijde van NKIR 2021, NKIR gaat niet door op geplande datum. Gezocht zal worden naar een nieuwe datum, waarbij deelnemers kunnen kiezen om inschrijfgeld terug te krijgen danwel hun inschrijving over te zetten naar een nieuwe datum (waarschijnlijk nog steeds met Corona toegangsbewijs (2G/3G).

Wij hopen dat het scenario 1 wordt en dat wij jullie allemaal weer mogen ontvangen in de Sporthallen Zuid na twee jaar wachten. In ieder geval zullen wij jullie op de hoogte houden van de omtwikkelingen op dit gebied.

Met hartelijke groet, namens de organisatie NKIR 2021
Julien Ruhl, praeses commissie NKIR

nl_NLNL