Reglementen

Wedstrijdbepalingen
Het NK Indoorroeien is gebonden aan het Reglement voor Roeiwedstrijden van de K.N.R.B.

 1. Inschrijving opent op 31 oktober 2016 en sluit op 2 december 2016 om 23:59 uur. Wijze van inschrijving vindt u hier.
 2. De loting vindt plaats op donderdag 8 december 2016, 19:30 uur, op Nereus. Het tijdschema (heatindeling) wordt vastgesteld op zaterdag 3 december. Beide zullen zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden op deze website.
 3. Geroeid wordt op door de organisatie geleverde Indoor Rowers type Concept 2 model D met PM4-monitor (pdf, 1.0 MB — filmpje), over een fictieve afstand van 2000 meter (Aangepast Indoorroeien, Club 4 en Bedrijfs 4: 1000 meter; Schoolroeien: 2000 meter estafette). Instelling van de windschuif naar eigen keuze, gedurende de race echter niet veranderen.
 4. Alle deelnemers dienen op de dag van het evenement een startkaart af te halen bij het wedstrijdsecretariaat. Deze startkaart geeft toegang tot het opwarm- en wedstrijdveld.
 5. Coaches krijgen slechts toegang tot het opwarmveld als zij in het bezit zijn van een coachkaart. Per vereniging of instelling zal een beperkt aantal coachkaarten worden verstrekt. Deze zijn op de dag van het evenement op te halen bij het wedstrijdsecretariaat.
 6. Deelnemers, met Nederlandse dan wel andere nationaliteit, die niet lid zijn van een Nederlandse roeivereniging, kunnen zich inschrijven via deze website. Het ondertekenen van een TTSO is vanaf 2016 niet meer nodig. Deze deelnemers mogen niet in de NK-velden starten. Deze deelnemers betalen €7,50 per persoon extra bovenop de inschrijfkosten.
 7. Voor lichtgewicht deelnemers gelden de volgende bepalingen: heren maximaal 75,0 kg, dames maximaal 61,5 kg. Er geldt geen ploeggemiddelde, elke deelnemer dient individueel in te wegen. Inwegen is verplicht twee tot één uur voor uw heat met startkaart.
 8. Alle individuele deelnemers worden geplaatst op basis van verwachte eindtijd.
 9. Voor veteranendivisies geldt de leeftijd op de dag van de wedstrijd. Daarom bij inschrijving duidelijk de geboortedatum vermelden. Junioren mogen niet ouder zijn dan 18 respectievelijk 16 jaar, en Senioren B deelnemers niet ouder dan 22 jaar, op 31 december van het lopende jaar.
 10. Bij divisies met minder dan acht inschrijvingen behoudt de wedstrijdleiding zich het recht voor deze te laten vervallen of samen te voegen met een andere divisie, met uitzondering van NK-nummers.
 11. De wedstrijdleiding kan divisies gelijktijdig laten verroeien.
 12. Deelnemers dienen over de Nederlandse nationaliteit te beschikken en tevens voor Nederland uit te komen om in aanmerking te komen voor de titel “Nederlands Kampioen”. In het geval dat een deelnemer die niet aan deze voorwaarde voldoet, wint, zal deze een NKIR-blik (medaille) krijgen, en de snelste Nederlander na hem of haar de nationale titel.
 13. Informatie over de startprocedure (pdf, 1.0 MB — filmpje) zal tijdig gepubliceerd worden. Iedere deelnemer die een valse start veroorzaakt, zal een waarschuwing krijgen. Twee waarschuwingen leiden tot uitsluiting.
 14. De informatie over andere deelnemers die getoond wordt op de onderste helft van de monitor van de Indoor Rower (pdf, 1.0 MB — filmpje), hoeft niet overeen te komen met de werkelijke situatie. In het geval dat het contact met de wedstrijdsoftware verloren gaat, dienen deelnemers door te blijven roeien; de bovenste helft van het scherm blijft correcte informatie aangeven.
 15. Foto- en video-opnames die gemaakt worden tijdens het evenement kunnen voor pers- of promotiedoeleinden worden gebruikt.
 16. Eerstjaars lichte achten dienen ook individueel onder 75kg in te wegen en eerstejaars lichte dames dienen onder de 61,5 kg in te wegen. (Er geld geen groepsgemiddelde, overeenkomsting artikel 5 lid 4 van het KNRB reglement)

Medische aanbeveling
Als u zich op de wedstrijddag niet goed voelt, of als u onlangs ziek bent geweest, raden wij u aan niet mee te doen aan de wedstrijd. Indoor races vragen het maximale van iemands vermogen en de organisatie neemt geen verantwoordelijkheid voor ziekte of verwondingen als het gevolg hiervan. Mocht u twijfelen, vraag dan om medisch advies voordat u start.

Medaille-uitreiking
Aan het einde van iedere race dienen de deelnemers bij hun machine te blijven totdat de medaillewinnaars van ieder veld zijn vastgesteld. De commentatoren zullen bekendmaken wanneer de deelnemers het wedstrijdveld kunt verlaten. Als een veld is verdeeld over meerdere heats, dan zal de medaille-uitreiking plaatsvinden na de laatste race van dat veld. Denkt u kans te maken op een medaille, nadat u heeft deelgenomen in een van de eerste heats van uw veld, dan dient u plaats te nemen op een van de daarvoor bestemde stoelen aan de zijkant van het wedstrijdveld. Daar kan u wachten op de medaille-uitreiking.

Boeteregeling
Het NK Indoorroeien wordt, net als vele andere roeiwedstrijden, geconfronteerd met vele terugtrekkingen in de laatste dagen voor de wedstrijd. Deze terugtrekkingen veroorzaken geregeld problemen, zoals het moeten aanpassen van het tijdschema of het verplaatsen van deelnemers.
Eén van de maatregelen die de organisatie heeft genomen, is het later laten voltrekken van de loting, namelijk op de donderdag voor de wedstrijd. Het tijdschema voor de verschillende heats zal nog steeds op de zaterdag één week van te voren vastgesteld worden, de Indoor Rower-indeling volgt op donderdag. Eén van de voordelen is dat voor terugtrekkingen voor de loting geen boete is verschuldigd (maar het inschrijfgeld nog wel).
Voor terugtrekkingen na de loting zal een boete geheven worden, volgens het Reglement voor Roeiwedstrijden. Hieronder staat de tekst van Artikel 36 lid 3:
Voor het terugtrekken na loting of het niet verschijnen aan de start anders dan wegens een acuut ziektegeval, zonodig bevestigd door een medische verklaring ten genoegen van de wedstrijdleider, is behalve het inschrijfgeld een boete per ploeg verschuldigd aan de wedstrijdgevende organisatie. Deze boete is een bedrag ter hoogte van het inschrijfgeld met een minimum van € 15.

Eerstejaars achten
Voor deelname aan de eerstejaarsvelden, moet voldaan zijn aan de eisen zoals geformuleerd in het Reglement voor Roeiwedstrijden artikel 13 lid 4:

 • Een roeier is eerstejaars in het eerste roeiseizoen dat hij als senior start in een klasserend veld. Het roeiseizoen voor eerstejaars loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
 • In het Eerstejaars veld mogen alleen ploegen deelnemen die bestaan uit eerstejaarsroeiers, eventueel aangevuld met maximaal 3 roeiers die geen eerstejaars zijn, maar nog wel op 1 september van het lopende roeiseizoen voor eerstejaars de beginnelingenstatus in het boordroeien hebben. Geen van de acht roeiers mag hebben gestart op een WK junioren.

Op het NK Indoorroeien is er een eerstejaarsachten klassement. De puntentelling voor dit klassement is als volgt:
Het aantal punten dat per categorie (zwaar/licht/dames) te verdienen is, is afhankelijk van het aantal deelnemers per categorie. De winnaar krijgt zoveel punten als er deelnemers zijn in zijn/haar categorie. De nummer twee een punt minder enzovoorts. Per vereniging tellen slechts de twee beste resultaten mee voor het eindresultaat. Bij ex aequo uitslag, geeft het resultaat van de zware eerstejaars achten de doorslag. De vereniging met de meeste punten is winnaar van het eerstejaars klassement van het NK Indoorroeien.

Inschrijfgeld

 • Individuele deelnemers betalen €13,-
 • Een eerstejaars 8 betaalt €70,-
 • Een eerstejaars 4 betaalt €44,-
 • Een club 4 betaalt €44,-
 • Een bedrijfs 4 betaalt €60,-
 • Een school 4 betaalt €30,-

Deelnemers die geen lid zijn van de KNRB betalen zoals bovengenoemd €7,50 per persoon extra bovenop de inschrijfkosten.

Overmaken kan naar REK. NR. 48.70.29.305 t.n.v. ASR Nereus onder vermelding van inschrijfgeld NKIR, uw naam en vereniging. Als het geld voor 9 december 2016 niet ontvangen is, moet er op de dag van het NK Indoorroeien contant betaalt worden om een startkaart te verkrijgen.