Reglementen

Wedstrijdbepalingen

 1. De European Championship, Para en Veteranen velden worden verroeid onder de FISA rules of racing, inclusief de appendix ‘Indoor Rowing competition regulations’. Alle overige velden vallen onder het Reglement voor Roeiwedstrijden van de KNRB.
 2. Inschrijving opent op 29 oktober 2017 23:59 en sluit op 1 december 2017 23:59 uur. Wijze van inschrijving vindt u op de website.
 3. De loting vindt plaats op donderdag 7 december 2017 19:30 uur, op Nereus. Het tijdschema (heatindeling) wordt vastgesteld op zaterdag 2 december. Beide zullen zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden op deze website.
 4. Geroeid wordt op door de organisatie geleverde Indoor Rowers type Concept 2 model D met PM5-monitor (pdf, 1.0 MB — filmpje), over een fictieve afstand van 2000 meter. Instelling van de windschuif naar eigen keuze, gedurende de race echter niet veranderen.
 5. Alle deelnemers dienen op de dag van het evenement een startkaart af te halen bij het wedstrijdsecretariaat. Deze startkaart geeft toegang tot het opwarm- en wedstrijdveld.
 6. Coaches krijgen slechts toegang tot het opwarmveld als zij in het bezit zijn van een coachkaart. Per vereniging of instelling zal een beperkt aantal coachkaarten worden verstrekt. Deze zijn op de dag van het evenement op te halen bij het wedstrijdsecretariaat.
 7. Personen, met Nederlandse dan wel andere nationaliteit, die niet lid zijn van een roeivereniging, kunnen zich in 2017 in verband met het Europees Kampioenschap slechts inschrijven voor het mannen of vrouwen open event. Voor deze velden geldt een maximum van 64 deelnemers. De plekken worden vergeven op basis van inschrijfvolgorde. De eerste 64 inschrijvingen per veld zijn dus verzekerd van een plek.
 8. Deelnemers die niet zijn aangesloten bij de K.N.R.B (deelnemers die geen lid zijn van een roeivereniging en alle buitenlandse deelnemers), dienen 7,50 euro te betalen bovenop de reguliere inschrijfkosten.
 9. Voor lichtgewicht deelnemers gelden de volgende bepalingen: heren maximaal 75,0 kg, dames maximaal 61,5 kg. Er geldt geen ploeggemiddelde, ook voor eerstejaars ploegen. Iedere deelnemer dient individueel in te wegen. Inwegen is verplicht twee tot één uur voor uw heat met startkaart.
 10. Alle individuele deelnemers worden geplaatst op basis van verwachte eindtijd.
 11. Voor veteranendivisies geldt de leeftijd op de dag van de wedstrijd. Daarom bij inschrijving duidelijk de geboortedatum vermelden.
 12. Junioren mogen niet ouder zijn dan 18 respectievelijk 16 jaar, en Senioren B deelnemers niet ouder dan 22 jaar, op 31 december van het lopende jaar.
 13. Bij divisies met minder dan acht inschrijvingen behoudt de wedstrijdleiding zich het recht voor deze te laten vervallen of samen te voegen met een andere divisie, met uitzondering van NK-nummers.
 14. De wedstrijdleiding kan velden gelijktijdig laten verroeien.
 15. Deelnemers dienen over de nationaliteit van een van de landen die aangesloten zijn bij de European Rowing Board te beschikken om in aanmerking te komen voor de titel “Europees Kampioen”.
 16. Deelnemers dienen over de Nederlandse nationaliteit te beschikken om in aanmerking te komen voor de titel “Nederlands Kampioen”. Junioren vormen hierbij een uitzondering (zie punt 17).
 17. Junioren hoeven niet te beschikken over een Nederlandse nationaliteit om in aanmerking te komen voor de titel “Nederlands Kampioen”, maar zij dienen ingeschreven te staan in een Nederlandse gemeente.
 18. In een European Championship (EC) veld krijgt de persoon met de snelste tijd de titel “Europees Kampioen”. Indien het veld ook een NK-veld is, krijgt de snelste Nederlander in het veld de titel “Nederlands Kampioen”. Indien een Nederlander wint, krijgt deze zowel de Europese als de Nederlandse titel.
 19. Informatie over de startprocedure (pdf, 1.0 MB — filmpje) zal tijdig gepubliceerd worden. Iedere deelnemer die een valse start veroorzaakt, zal een waarschuwing (gele kaart) krijgen. Twee waarschuwingen (gele kaarten) leiden tot uitsluiting (rode kaart).
 20. De informatie over andere deelnemers die getoond wordt op de onderste helft van de monitor van de Indoor Rower (pdf, 1.0 MB — filmpje), hoeft niet overeen te komen met de werkelijke situatie. In het geval dat het contact met de wedstrijdsoftware verloren gaat, dienen deelnemers door te blijven roeien; de bovenste helft van het scherm blijft correcte informatie aangeven.
 21. Foto- en video-opnames die gemaakt worden tijdens het evenement kunnen voor pers- of promotiedoeleinden worden gebruikt.
 22. Voor de NK-velden zal zoals altijd alleen de nummer 1 een medaille krijgen. Voor de Euro Open-velden en de EK-velden zullen de nummer 1, 2, en 3 een medaille krijgen.
 23. Voor alle Para velden is een officiële (inter)nationale classificatie voorwaarde voor deelname. Roeiers dienen het bewijs van classificatie op te sturen naar nkir@nereus.nl. Indien u niet in het bezit bent van een classificatie, bestaat er de mogelijkheid om vrijdag 8 december nationaal geclassificeerd te worden op het bondsbureau van de K.N.R.B. Het aanvragen van een classificatie kan tot uiterlijk 25 november, door alle benodigde documenten op te sturen naar classification@fisa.orgNeem contact met op met nkir@nereus.nl voor meer informatie hierover.

Medische aanbeveling
Als u zich op de wedstrijddag niet goed voelt, of als u onlangs ziek bent geweest, raden wij u aan niet mee te doen aan de wedstrijd. Indoor races vragen het maximale van iemands vermogen en de organisatie neemt geen verantwoordelijkheid voor ziekte of verwondingen als het gevolg hiervan. Mocht u twijfelen, vraag dan om medisch advies voordat u start.

Medaille-uitreiking
Aan het einde van iedere race dienen de deelnemers bij hun machine te blijven totdat de medaillewinnaars van ieder veld zijn vastgesteld. De commentatoren zullen bekendmaken wanneer de deelnemers het wedstrijdveld kunt verlaten. Als een veld is verdeeld over meerdere heats, dan zal de medaille-uitreiking plaatsvinden na de laatste race van dat veld. Denkt u kans te maken op een medaille, nadat u heeft deelgenomen in een van de eerste heats van uw veld, dan dient u plaats te nemen op een van de daarvoor bestemde stoelen achter het wedstrijdveld. Daar kan u wachten op de medaille-uitreiking.

Boeteregeling
Het EK Indoorroeien wordt, net als vele andere roeiwedstrijden, geconfronteerd met vele terugtrekkingen in de laatste dagen voor de wedstrijd. Deze terugtrekkingen veroorzaken geregeld problemen, zoals het moeten aanpassen van het tijdschema of het verplaatsen van deelnemers.
Eén van de maatregelen die de organisatie heeft genomen, is het later laten voltrekken van de loting, namelijk op de donderdag voor de wedstrijd. Het tijdschema voor de verschillende heats zal nog steeds op de zaterdag één week van te voren vastgesteld worden, de Indoor Rower-indeling volgt op donderdag. Eén van de voordelen is dat voor terugtrekkingen voor de loting geen boete is verschuldigd (maar het inschrijfgeld nog wel).
Voor terugtrekkingen na de loting zal een boete geheven worden volgens artikel 30 van het Reglement voor Roeiwedstrijden. Dit geldt ook voor velden onder FISA regels.

30.4 Voor het terugtrekken na loting, anders dan wegens een acuut ziektegeval, zo nodig bevestigd door een medische verklaring ten genoegen van de wedstrijdleider, is behalve het inschrijfgeld een boete per ploeg verschuldigd aan de wedstrijdgevende organisatie. Deze boete is een bedrag ter hoogte van het inschrijfgeld met een minimum van € 15.

30.5 Een terugtrekking moet uiterlijk een uur voor de eerste start van het betreffende veld plaatsvinden. Een ploeg die zich later terugtrekt of niet verschijnt aan de start anders dan wegens een acuut geval van overmacht – zulks ter beoordeling van de wedstrijdleider, is behalve het inschrijfgeld een boete verschuldigd aan de wedstrijdgevende organisatie. Deze boete is tweemaal
het inschrijfgeld met een minimum van € 35.

Eerstejaars achten
Voor deelname aan de eerstejaarsvelden, moet voldaan zijn aan de eisen zoals geformuleerd in het Reglement voor Roeiwedstrijden artikel 13 lid 4:

 • Een roeier is eerstejaars in het eerste roeiseizoen dat hij als senior start in een klasserend veld. Het roeiseizoen voor eerstejaars loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
 • In het Eerstejaars veld mogen alleen ploegen deelnemen die bestaan uit eerstejaarsroeiers, eventueel aangevuld met maximaal 2 roeiers die geen eerstejaars zijn, maar nog wel op 1 september van het lopende roeiseizoen voor eerstejaars de beginnelingenstatus in het boordroeien hebben. Geen van de acht roeiers mag hebben gestart op een WK junioren.

Inschrijfgeld

 • Individuele deelnemers betalen €13,-
 • Een eerstejaars 8 betaalt €70,-
 • Een eerstejaars 4 betaalt €44,-

Deelnemers die geen lid zijn bij een roeivereniging en buitenlandse deelnemers betalen zoals bovengenoemd €7,50 per persoon bovenop de inschrijfkosten.

Overmaken kan naar REK. NR. 48.70.29.305 t.n.v. ASR Nereus onder vermelding van inschrijfgeld NKIR, uw naam en vereniging. Als het geld voor 8 december 2017 niet ontvangen is, moet er op de dag van het NK Indoorroeien contant betaalt worden om een startkaart te verkrijgen.