Organisatie

Het NKIR wordt georganiseerd door de Commissie NK Indoorroeien (CNKIR) van de Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging “Nereus”.

Deze commissie bestaat uit negen personen die zich het gehele jaar bezighouden met de voorbereidingen voor het evenement. Tijdens de wedstrijddag en de dagen daarvoor wordt de commissie ondersteund door meer dan 150 vrijwilligers. De CNKIR werkt samen met Concept 2 Benelux, producent van de Indoor Rower. Concept 2 levert alle Indoor Rowers in de wedstrijdhal. De tijdmeting wordt verzorgd door Time-team.

Sommige velden worden door de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) erkend als een officieel Nederlandse Kampioenschap Indoorroeien. De CNKIR werkt hiervoor nauw samen met de KNRB.

De KNRB levert ook de kamprechters (jury), die de gehele dag zorgen voor een goed verloop van de wedstrijden volgens het officiële reglement.

 

Samenstelling commissie NK Indoorroeien:

Praeses Ian Minnes
Quaestor Jesse Bergman, Julien Ruhl
Wedstrijdleiding Ian Minnes, Anne Eva Petersen, Sicco Nessen
Materiaal  Maciek Mika
 PR & Hulptroepen Dani Oldenmenger
Vormgeving Ingeborg de Koe, Gwen Telting
Ondersteuning Frank Verschoor

© Merijn Soeters - www.merijnsoeters.com

 

Contactgegevens Commissie NK Indoorroeien:

ASR Nereus
Amsteldijk 130a
1078 RT Amsterdam

E-mail: nkir@nereus.nl
Internet: www.nkindoorroeien.nl
Rekeningnummer 48.70.29.305 (ABN Amro), t.n.v.  A.S.R. Nereus, Amsterdam