Aangepast roeien

Voor alle Para velden is een officiële (inter)nationale classificatie voorwaarde voor deelname. Roeiers dienen het bewijs van classificatie op te sturen naar nkir@nereus.nl. Indien u niet in het bezit bent van een classificatie, bestaat er de mogelijkheid om vrijdag 8 december nationaal geclassificeerd te worden op het bondsbureau van de K.N.R.B. Het aanvragen van een classificatie kan tot uiterlijk 25 november, door alle benodigde documenten op te sturen naar classification@fisa.orgNeem contact met op met nkir@nereus.nl voor meer informatie hierover.